KAPCSOLAT & IMPRESSZUM

Ahead Mediaberatung GmbH
Engerthstraße 151/Top 1.3
1020 Vienna
Austria

Office Hungary:
Aheadmedia Kft.
1077 Budapestm Kéthl Anna tér 1. 1.emelet
DBH Serviced Office GreenPoint

Tel.: +36 (1) 501-6710
Fax: +36-1-450 2079
E-mail: vk@aheadmedia.com
www.home-direkt.hu

Ügyvezető: Alexander Geringer
Cégjegyzékszám: 01-09-883591

ADATVÉDELEM

A www.home-direkt.hu és a www.home-mag.hu az ahead media GmbH internetes ajánlatai. Magánélete és adatai védelme fontosak számunkra. Csak azokat az adatokat tároljuk, amelyeket Ön hozzájárulással bocsát a rendelkezésünkre, és csak olyan célokra használjuk fel, amelyeket Ön ismer. Ebben a kérdésben bármikor szívesen nyújtunk Önnek felvilágosítást. Természetesen szigorúan betartjuk az adatvédelemmel kapcsolatos törvényes rendelkezéseket. Személyes adatokat csak ezen rendelkezések értelmében gyűjtünk és kezelünk. Az alábbi előírások tájékoztatják Önt a személyes adatok gyűjtésének módjáról, mértékéről és céljáról, feldolgozásáról és használatáról és konkretizálják az Ön adatai kezelésénék biztonságos módját. Ez az adatvédelmi nyilatkozat a www.home-direkt.hu és a www.home-mag.hu honlapjainkra vonatkozik. Amennyiben hivatkozásokon keresztül más oldalakra továbbítják Önt, kérjük, tájékozódjon ezeknél a honlapoknál arról, hogy a honlap üzemeltetője hogyan kezeli azokat az adatait, amelyeket gyűjtött.

A „személyes adatok“ definíciója
A személyes adatok alatt minden személyes vagy tárgyi viszonnyal kapcsolatos információt értünk egy konkrét, vagy meghatározható természetes személlyel kapcsolatban, azaz, olyan információkról van szó, amelyek tényleges kilétével, mint helyes neve, címük, postacíme, telefonszáma, neme, esetleg kora közvetlenül összefüggésbe hozhatók. Ez nem érinti azokat az adatokat, amelyek nem rendelhetők egy bizonyos személyhez hozzá, mint pl. statisztikák felhasználói magatartással kapcsolatban (pl. anonimizált IP adatok).

Személyes adatai gyűjtése, kezelése, felhasználása és továbbadása harmadik személyeknek
Felkeresheti honlapunkat és anoním maradhat. Nincs arra szükség, hogy személyével kapcsolatban adatokat adjon meg. A visszakövetkeztetés az Ön személyére nem lehetséges. Ha a honlapon található adatlapon, vagy e-mail-en keresztül felveszi velünk a kapcsolatot, megadott adatait tároljuk megkeresése feldolgozására, és arra az esetre, ha ezzel kapcsolatos kérdések merülnek fel. Ezeket az adatokat nem adjuk beleegyezése nélkül tovább. Személyes adatokat csak akkor gyűjtünk, ha Ön önkéntesen közölte velünk őket. Megkérdezzük, hogy hozzájárul-e, és ha igen, akkor úgy számítjuk, hogy hozzájárult. Előfizetés rendelése esetén az alábbi adatokat tároljuk a szerződés lebonyolításához: [megszólítás, név, utónév, (számla-)cím, kor, nem, a fizetés módja, bankkapcsolat és e-mail cím, valamint további, az előfizetéssel kapcsolatos specifikus adatok (pl. az előfizetés fajtája, a szállítás kezdete)]. Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok a szerződés végrehajtásához, illetve a szerződés előtti intézkedések véghezviteléhez szükségesek. Ezek nélkül az adatok nélkül nem tudjuk Önnel megkötni a szerződést. Az adatok továbbítása harmadik személyeknek csak annyiban történik meg, amennyiben ez a szerződés végrehajtásához vagy elszámolási célokból szükséges, pl. a fizetési adatok továbbítása a lebonyolító pénzintézetek/fizetési szolgáltatók felé a vételár levonása céljából, valamint az általunk megbízott előfizetési szolgálatóknak az áru kikézbesítése céljára, valamint adótanácsadónknak adójogi kötelezettségeink teljesítése céljából. Ha nyereményjátékokon vesz részt, a megszólítást, nevet, utónevet, címet, kort, nemet, e-mail címet gyűjtjük, kezeljük és tároljuk, amennyiben erre a nyertesek megállapításához, értesítéséhez és a nyeremények rendelkezésre bocsátásához szükség van. Az adatok továbbítása harmadik személyeknek olyan mértékben történik, amilyenben ez a nyertesek megállapításához, és a nyeremények rendelkezésre bocsátásához szükséges. A nyertesek nevét és fényképét a nyereményjátékok részvételi feltételei értelmében, a részvételkor minden esetben megadott hozzájárulással egyetértésben nyilvánosságra hozzuk. Lehetősége van arra, hogy honlapunkon keresztül előfizessen újságunkra. Ehhez szükségünk van a nevére, az e-mail címére és arra a nyilatkozatára, hogy egyetért azzal, hogy újságunkat kikézbesítsük Önnek. Mihelyt bejelentkezett újságunkra, küldünk Önnek egy igazoló e-mailt hivatkozással a bejelentkezés igazolására. A bejelentkezéseket az újságra jegyzőkönyvezzük, hogy a bejelentkezési folyamatot a törvényes előírások értelmében bebizonyíthatóvá tegyük. Ehhez tartozik a bejelentkezés- és az igazolás időpontja, valamint az IP cím tárolása. Az újság megrendelését bármikor törölheti. Kérjük, küldje a törlését az alábbi e-mail címre: [info@aheadmedia.com]. Ezután mi rögtön töröljük az Ön, az újság megküldésével kapcsolatos adatait. Egy megrendelési folyamat félbeszakításakor, vagy amennyiben elmarad az újsághoz való bejelentkezés igazolása, a nálunk tárolt adatokat töröljük. A nálunk tárolt személyes adatokat egyetemesen töröljük 6 hónap elteltével, amennyiben törvényes előírások vagy bizonyítási célok nem köteleznek bennünket arra, hogy tovább tároljuk őket. Így például egy szerződés megkötésekor a szerződéses biztosításának szükségességéből adódó adatokat az adójogi kötelezettség lejártáig (10 év) tároljuk. Az esetleges tárolási vagy a bizonyítás szükségességének határideje, lejárta után az adatokat azonnal töröljük. Az adatfeldolgozás az Ön hozzájárulásával és/vagy a szerződés teljesítésének szükségességével történik.

Rendelkezésre bocsátásra, helyesbítésre, törlésre, valamint az adatkezelés korlátozásra való jog, valamint tiltakozásra való jog
Önnek alapvetően joga van ahhoz, hogy rendelkezésre bocsássák, helyesbítsék, töröljék személyes adatait, vagy korlátozzák az adatkezelést, (amennyiben az Ön személyes adatai nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez, vagy nem kell törvényes előírások miatt tárolni őket), valamint az adathordozhatóságra, a visszavonásra és a tiltakozásra. A személyes adatok kezelésére adott hozzájárulás bármikor visszavonható, anélkül, hogy ez érintené a hozzájárulás alapján visszavonásig véghezvitt adatfeldolgozás jogosságát. Annak érdekében, hogy a harmadik személyek általi visszaélés kizárható legyen, rendelkezésre bocsátásra, helyesbítésre, korlátozásra, törlésre, adathordozhatóságra, visszavonásra vagy tiltakozásra való joga érvényesítésének előfeltétele az Ön írásos megkeresése, személyes aláírása, valamint egy hivatalos igazolvány másolata. Ezek elektronikusan is továbbíthatók. Ha úgy gondolja, hogy adatai kezelése megsérti az adatvédelmi jogot, vagy adatvédelmi jogi igényei egyéb módon sérültek, panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál.

Közösségi hálózat applikációk
Ez a honlap adott esetben applikációkat tartalmaz, amelyeket a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"), a Twitter Inc.: 539 Bryant St. Suite 402, San Francisco, CA 94107, USA („Twitter“), a Pinterest, Inc., 808 Brannan StreetSan Francisco 94103 USA („Pinterest“), a YouTube, LLC. 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066. USA („YouTube“) és Instagram, 181 South Park; San Francisco, California 51107 USA („Instagram“) üzemeltet. Minden ilyen esetben, küldhet üzenetet a megfelelő közösségi hálózatnak. Amennyiben az egyik ilyen hálózaton be van jelentkezve, és egy ilyen funkcióval rendelkező oldalt hív fel, akkor a böngészője kapcsolatot létesít ezzel a közösségi hálózattal, és a közösségi hálózat a megfelelő közösségi hálózatban lévő kontójához rendeli a látogatást. Ha ezt nem szeretné, akkor úgy keresse fel a mi oldalainkat, hogy nincs bejelentkezve semelyik közösségi hálózatban. További tájékoztatás és tiltakozási lehetőség:
- Facebook adatvédelmi információ:
https://www.facebook.com/about/privacy/
- Twitter adatvédelmi információ:
https://twitter.com/de/privacy
- Pinterest adatvédelmi információ:
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
- Youtube adatvédelmi információ:
https://policies.google.com/privacy?hl=de
- Instagram adatvédelmi információ:
https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/

Server-Log-fájlok
Az oldalak szolgáltatója automatikusan gyűjti és tárolja az információkat az úgynevezett Server-Log fájlokban, amelyet az Ön keres adatvédelmi információja automatikusan továbbít felénk. Ezek a következők:
- böngésző típus/ böngésző verzió
- alkalmazott operációs rendszer
- Referrer URL
- A hozzáférő számológép host neve
- A szerverlekérdezés időpontja
Ezek az adatok nem rendelhetők hozzá bizonyos személyekhez. Ezeket az adatokat nem hozzuk össze más adatforrásokkal. Fenntartjuk magunknak azt a jogot, hogy ezeket az adatokat utólag megvizsgáljuk, ha jogellenes használat konkrét támpontjairól szerzünk tudomást.

Web elemzés végrehajtása
Álnevesített felhasználói profilok készítése web elemzéshez. Reklám, piackutatás vagy ajánlatunk igénynek megfelelő kialakítása céljára felhasználási adatok alkalmazásával álnevesített felhasználói profilokat készítünk. A felhasználói profilokat nem hozzuk össze az Ön személyes adataival.

Sütik használata
Mint ahogy ez általában szokás, különféle oldalakon úgynevezett sütiket használunk. Ez alatt kis szöveges fájlok értendők, melyeket leraknak az Ön végberendezésén. Az általunk használt sütik közül néhány a böngésző ülés után, tehát a böngésző bezárásával törlődik (ú.n. ülés sütik). Más sütik megmaradnak az Ön végberendezésén, és lehetővé teszik nekünk vagy partnervállalatainknak, hogy felismerjék az Ön böngészőjét az Ön következő látogatásakor (maradó sütik).
A sütiken keresztül nem érhetők el más fájlok az Ön számítógépén, és nem deríthető ki az Ön e-mail címe sem. 
A legtöbb böngésző úgy van beállítva, hogy automatikusan elfogadja a sütiket. Ha az Ön böngészőjében el vannak mentve a standard beállítások, minden folyamat az Ön számára észrevétlenül a háttérben történik. Beállíthatja úgy a böngészőjét, hogy tájékoztassa Önt a sütikről, és egyenként döntheti el, hogy elfogadja-e vagy a sütiket, illetve bizonyos esetekben teljesen kizárja-e a sütik elfogadását. Néhány honlap – úgy, mint a miénk is – sütik nélkül nem használható megfelelőképpen, mert ezekre a fájlokra szükség van a folyamatokhoz, mint például a rendelésekhez.

Tájékoztatás a Google Analytics-ról
Ez a honlap Google Analytics-et használ, a Google Inc., 600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (“Google”), egy webelemző szolgáltatóját. A Google Analytics ú.n. „sütiket” használ, szöveges fájlokat, amelyeket a számítógépén tárolnak, és ezáltal lehetővé válik a honlap Ön általi használatának elemzése. A sütik által generált információk a honlap Ön általi használatáról (ideértve az Ön IP címét, amelyet viszont mentés előtt az anonymizelp módszerrel nem azonosíthatóvá tesznek, úgyhogy nem lehet már egy csatlakozáshoz hozzárendelni) az EU-US Privacy Shield alapján a Google egy szerveréről továbbítják az USÁ-ba, és ott tárolják. Ezeknek az adatoknak a kiértékelése és elkészítése ugyanúgy az EU államokban, mint az USÁ-ban történik. Google ezeket az információkat arra használja fel, hogy kiértékelje ennek a honlapnak az Ön általi használatát, beszámolókat állítson össze a honlap tevékenységről a honlap üzemeltetőinek, és további szolgáltatásokat nyújtson a honlap és az internet használatával kapcsolatban. Google ezeket az információkat adott esetben harmadik személyeknek is továbbítja, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy amennyiben harmadik személyek ezeket az adatokat Google megbízásából feldolgozzák. Google semmi estre sem hozza kapcsolatba az Ön IP címét más, a Google-nél levő adatokkal. Mi kizárólag kiértékeléseket kapunk, személyes vonatkozások nélkül. Honlapunk használata révén egyetértését fejezi ki gyűjtött adatai Google általi feldolgozásával kapcsolatban a fentiekben írt módon és célra. Ön az Ön adatai Google általi gyűjtése ellen a Google Analytics web elemző részére jövőbeli hatállyal tiltakozhat, ha felszerel böngészőjére egy deaktiváló kiegészítőt, http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. A Google Inc.-el és a Google Analytics-el kapcsolatban további tájékoztatást http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html oldalon (általános információk a Google Analytics-el és az adatvédelemmel kapcsolatban) talál. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ezen a honlapon kibővítették a Google Analytics-t, hogy biztosítsák az IP-címek (úgynevezett IP-Masking) névtelenített rögzítését.

Hivatkozások más honlapokra
Honlapunk hivatkozásokat tartalmaz más honlapokra. Arra nincs befolyásunk, hogy ezeknek a honlapoknak az üzemeltetői betartják-e az adatvédelmi rendelkezéseket. Kérjük, minden esetben tájékozódjanak az ottani adatvédelmi nyilatkozatokról.

Adatvédelmi illetékes személy
Személyes adatai gyűjtésével, feldolgozásával vagy használatával kapcsolatos kérdésekkel, illetve az adatok hozzáférhetőségével, helyesbítésével, hozzáférhetőségük megszüntetésével, törlésével kapcsolatos felvilágosítások végett kérjük forduljon:


 Friedrich Streng
InTime Media Services GmbH
Bajuwarenring 14
82041 Oberhaching

Németország
datenschutz (at) aheadmedia.com

A változtatás jogának fenntartása
Az adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy ezt az adatvédelmi nyilatkozatot a törvényes előírások figyelembe vételével bármikor megváltoztassa. Az internet fejlődése és a törvényes rendelkezések változásai időről időre szükségessé teszik adatvédelmi nyilatkozatunk megváltoztatását. Itt bármikor aktuális információkat kaphat arról, hogy hogyan kezeli az adatkezelő a személyes adatait.Berlin, 2018 február

« Vissza

OTTHON A MODERN ÉLETBEN. H.O.M.E. NEMZETKÖZI DESIGN ÉS LAKBERENDEZÉSI TRENDMAGAZIN.
© by AHEAD CONTENT SERVICES GMBH | KAPCSOLAT / IMPRESSZUM / ADATVÉDELEM
Adatvédelem